Měnín
Naposledy aktualizováno: 18.10.2017

VELKÝ DÍK za nové mladé čtenáře patří paní učitelce Nataši Novákové, která s dětmi navštěvuje knihovnu v rámci výuky.

Paní učitelka učí na 1. stupni ZŠ Měnín a svoje prvňáčky v rámci výuky vodí na tzv. besedu do místní knihovny.

Dětem se to líbí a skoro všichni se po domluvě s rodiči přihlásí jako pravidelní čtenáři, mnoho z nich zůstane čtenářem i do svých mladistvých a dospělých let.

Za to patří velký dík všem, kteří děti vedou k lásce ke knihám.

 

ROK 2015

 

Knihovna má ve svém fondu téměř 3500 knih, ze kterých si vybere opravdu každý. Čtenáři v knihovně najdou beletrii (ženské romány, detektivky, pohádky, knihy pro děti a mládež) i naučnou literaturu (encyklopedie, kuchařky, návody, biografie slavných osobností). Půjčit si lze také 5 různých titulů časopisů, které do knihovny pravidelně docházejí (Domov, Zahrádkář, Recepty prima nápadů, Receptář, Praktická žena Kreativ). Téměř každý měsíc jsou nakupovány nové knihy a čtenářům je k dispozici také tzv. výměnný fond, který měnínské knihovně několikrát ročně zapůjčuje Městská knihovna Kuřim

 

Knihovna byla na přelomu srpna a září roku 2015 přestěhována a nyní se nachází v nových prostorách v patře polyfunkčního objektu vedle radnice (adresa je Měnín 570).

V současné době je vedoucí knihovny Romana Králová.

 

ROK 2009

 

Knihovna je umístěna v budově pošty v prostorné místnosti (bývalá zasedací místnost) a je otevřena 2 dny v týdnu po 2 hodinách.

 

Měsíčně je do knihovny zasílána nabídka nových knih z Městské knihovny Kuřim a na základě této nabídky můžete některé z novinek najít i v naší knihovně.

 

Knihovna využívá také výměnného fondu ze střediskové knihovny v Židlochovicíh.

 

Odebíráme i 6 periodik (Zahrádkář, Domov, Praktická žena, ABC, Receptář prima nápadů, Receptář) a na základě poptávky čtenářů chceme objednat i měsíčník "Chovatel".

 

Je zde bezplatný přístup na internet a loni této služby využilo 10 čtenářů.

 

V současné době je vedoucí knihovny paní Zdenka Maresová.

 

Srdečně Vás zveme na návštěvu naší knihovny!

 

 

ROK 2008

 

Knihovna obsahuje 7.056 knih, z toho je 1.301 svazků naučné literatury a 5.749 svazků beletrie.

 

V roce 2008 měla naše knihovna 127 registrovaných čtenářů, z toho 43 čtenářů do 15 let.

 

Čtenáři uskutečnili 1.087 návštěv a vypůjčili si  6.259 svazků, z toho:

            - 101 svazků naučné literatury pro dospělé

            - 136 svazků naučné literatury pro děti

            - 5.191 svazků krásné literatury pro dospělé

            - 831 svazků krásné literatury pro děti

 

 

Z historie

 

Jak dlouho knihovna v Měníne funguje, přesně nevíme, ale podle pamětníků působila knihovna v obci už za 1. republiky. Většinou se nacházela v obení škole, kde se o knihovnu staral některý z vyučujících.

 

Při rekonstrukci školy v roce 1954 byla knihovna v Měníně přestěhována do zrekonstruovaných prostor tehdejšího Místního národního výboru. Byla umístěna v místnosti o velikosti 25 m2 a při potřebách v ní zasedali i schůze Místního národního výboru.

 

Prostor byl malý a přestával vyhovovat, proto byla knihovna přestěhována v roce 1992 do zasedací místnosti velikosti 60m2 v budově pošty a je zde dodnes.